CCCC Jimei Urban Mixed-use
Shanghai International Culture and EG Centre
Jinmao Fuzhou The Mall of Splendor
Hopson Guangzhou Hanjing Master Planning & Conceptual Design
Hongyi International Plaza Renovation