Hopson Guangzhou Hanjing Master Planning & Conceptual Design
Hongyi International Plaza Renovation
Hi PLACE
Suzhou Xiexin Plaza
GEMDALE YANCHENG CHUANCHANG RIVER COMMERCIAL MIXED USE