Jinmao Fuzhou The Mall of Splendor
Hopson Guangzhou Hanjing Master Planning & Conceptual Design
GEMDALE YANCHENG CHUANCHANG RIVER COMMERCIAL MIXED USE
Flower Pavilion Village Retail
Chongqing Huayu Mixed-use