VANKE CHANGSHA GOLDEN DREAM
Guangzhou Pearl River C4&B Project
Qingdao Harbor CBD Urban Design
Hopson Guangzhou Hanjing Master Planning & Conceptual Design
GEMDALE YANCHENG CHUANCHANG RIVER COMMERCIAL MIXED USE