Nanjing CR Land Yanziji MixC
Shanghai Ankangyuan Redevelopment
Chengdu Shihao Center
Changchun Dayu WFJ Plaza
Wuhan Wonton City