Shimao Festival City Yangzhou
CCCC Jimei Urban Mixed-use
Hi PLACE
Suzhou Xiexin Plaza
Wuhan Wonton City